Credo

 

Schola Gregoriańska Parafii św. Zygmunta po raz pierwszy brała udział w liturgii w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 2010 r.

Głównym celem działania Scholi jest przywrócenie do użytku liturgicznego i świadomości wiernych śpiewu gregoriańskiego, który Kościół uznaje „za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w liturgii powinien zajmować on pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu." (Konstytucja o Liturgii Świętej, art. 116). Schola ma także wykonywać repertuar pokrewny, np. śpiewy chorałowe do tekstów polskich.

Schola w wybrane niedziele śpiewa na sumie pełny cykl mszalny (Msza De Angelis i in.), aspersję i wybrane propria (czyli śpiewy własne) danej niedzieli - najczęściej introit, werset alleluja i communio. Śpiewamy także Mszę w pierwsze piątki miesiąca o godz. 19:00. Występujemy gościnnie w innych kościołach z pełną Mszą łacińską.

W swojej pracy Schola korzysta z najnowszych dostępnych wydań krytycznych zawierających zapisy neumatyczne, a w interpretacji śpiewu gregoriańskiego kieruje się zaleceniami specjalistów wykształconych w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie.

Zapraszamy osoby chętne (kobiety i mężczyzn) do śpiewania w scholi.

Próby: czwartek 20:00-21:30 w sali św. Jana 

Tel. 780 52 02 82 (p. Michał Sawicki)