Salezjanki

 

św. Jan Bosko

 

 

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki - zwane popularnie SIOSTRAMI SALEZJANKAMI, zostało założone przez św. Jana Bosko, przy współudziale św. Marii Dominiki Mazzarello, w roku 1872, we Włoszech. Cechą charakterystyczną naszego powołania w Kościele jest praca z dziećmi i młodzieżą w duchu systemu prewencyjnego, praktykowanego i zalecanego przez Księdza Bosko a polegającego na obecności wychowawczej oddziałującej jedynie siłą perswazji i miłości.
Jesteśmy Zgromadzeniem, które „całkowicie należy do Maryi” i jako takie jest żywym „dziękuję” Księdza Bosko wobec Maryi Wspomożycielki w służbie wszystkim młodym, zwłaszcza najbardziej ubogim.
Jest nas 15 tysięcy obecnych na wszystkich kontynentach świata.
Modlitwa życia jest naszym radosnym hymnem uwielbienia. Przeplata ona chwile dnia, abyśmy mogły być dla drugich.
Ważnym elementem naszej duchowości jest misyjność wyrażająca się w gotowości służenia innym w odległych częściach świata.
W Polsce rozpoczynamy swoją działalność 30 października 1922. Z Włoch przyjeżdżają trzy siostry Włoszki: Laura Meozzi, Francesca Barucco, Maria Mazzoli oraz trzy Polki: Anna Walenga, Anna Ścisłowska i Anna Juzek. 5 listopada przybywają do Oświęcimia, przyjęte przez Księży Salezjanów. Stamtąd ruszają dalej – do Różanegostoku w diecezji białostockiej, tam już czeka na nie trudna, ale dająca radość praca wśród sierot...
Tak rozpoczęła się trwająca do dzisiaj obecność i działalność Córek Maryi Wspomożycielki na ziemiach polskich.
Podejmujemy pracę katechetyczno-wychowawczą. Prowadzimy przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, jesteśmy obecne na uczelniach wyższych, prowadzimy internaty, Domy Dziecka, Ogniska Wychowawcze, Oratoria a w nich grupy: ewangelizacyjne, eucharystyczne, misyjne, liturgiczne, muzyczne, teatralne. Przy niektórych naszych domach działa Salezjańska Organizacja Sportowa. Organizujemy półkolonie, kolonie, obozy, pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia z elementami rekreacyjno-wypoczynkowymi i specjalistycznymi.
Na zaproszenie ks. Proboszcza Ryszarda Grygielko1 II 1981r. Siostry rozpoczynają swoją działalność w Warszawie przy parafii św. Zygmunta.
Obecnie wspólnota liczy14 sióstr. Według swego salezjańskiego posłannictwa obejmujemy różne formy apostolstwa.
Siostry pracują w szkołach ucząc katechezy, prowadzą przyparafialne grupy – schola, bielanki. Posługujemy w kuchni i zakrystii. Prowadzimy Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy ,,Oratorium św. Jana Bosko”, gdzie młodzi przyjaciele mogą znaleźć ,,salezjańskie zaciszne”. Od września 1987r. przy parafii prowadzimy Przedszkole Św. Dominika Savio. Obecnie przedszkole liczy 120 dzieci i tworzy 5 grup.

"Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał" – słowa ks. Bosko brzmią głośno w sercu każdego wychowawcy salezjańskiego. Dla nas i dla całej Rodziny Salezjańskiej - spadkobierców pozostawionego przez niego dziedzictwa jest to wyzwanie, by stawać się coraz wyraźniejszymi znakami i wyrazicielami miłości Boga do ludzi, szczególnie młodych i zagrożonych.

 

Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy ,,Oratorium św. Jana Bosko” przy parafii św. Zygmunta rozpoczął swoją działalność w połowie lat 80-tych. Oratorium to środowisko, którego celem jest integralny rozwój młodego człowieka. Tu można przyjść, spędzić czas przy zabawie, włączyć się w działalność różnych grup, uzyskać pomoc w nauce. Panuje tu przyjazna atmosfera, można tu spotkać przyjaznych i chętnych do pomocy ludzi. Jest to miejsce, gdzie człowiek może stawać się lepszy, wzrastać w swoim człowieczeństwie oraz przybliżać się do Boga.
ORATORIUM jest domem, który przygarnia, parafią, która ewangelizuje, szkołą, która przygotowuje do życia oraz podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie.
Gdyż:
- stwarza poczucie bezpieczeństwa, atmosferę miłości, radości; zauważa się każdego człowieka, interesuje się jego problemami; to dom, który przygarnia, gdzie zawsze czeka ktoś bliski;
- stwarza atmosferę zabawy, nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności;
- dąży do rozwoju religijnego, prowadzi do podstawowej wiedzy religijnej poprzez życie zgodne z zasadami naszej wiary, prowadzi młodego człowieka do głębokiej przyjaźni z Bogiem;
- pomaga młodemu człowiekowi w zdobyciu wiedzy, by osiągnął właściwy ogląd rzeczywistości i umiał w niej funkcjonować; Oratorium jest szkołą, która przystosowuje do życia.
Chcesz poznać nowych przyjaciół?
Lubisz się bawić?
Masz pragnienie działania na rzecz drugich?
Masz głowę pełną pomysłów?

A więc ORATORIUM to miejsce dla Ciebie!
czekamy na Ciebie…od poniedziałku do piątku 14:30-18:30
Znajdziesz tu pomoc w lekcjach, mile i przyjaźnie spędzisz czas, spotkasz nowych kolegów i koleżanki.
Razem pogramy w piłkę, stworzymy papierowe cuda, pośpiewamy, zwiedzimy trochę ciekawych miejsce..
Czeka na nas wiele pięknych chwil...

 

ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO PROPONUJE:

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

realizowane we współpracy z Fundacją Bene Vobis (http://www.fundacjabenevobis.pl/).

 

- odrabianie lekcji (pn-pt. godz. 14.30-16.30)

- warsztaty edukacyjne (poniedziałki i czwartki, godz. 17.00-18.45)

- zajęcia sportowe: tenis stołowy i rytmika (wtorki i środy, godz. 17.00-18.45)

 

GRUPY FORMACYJNE:


BIELANKI


PIĄTEK, godz. 16.00-17.00

Grupa formacyjno-liturgiczna dla dziewcząt, które chcą pogłębić swoją wiarę i w sposób bardziej aktywny uczestniczyć w Liturgii

Zajęcia prowadzi s. Danuta Koźlik.


SCHOLA


CZWARTEK, GODZ. 17.00 - 18.00

NIEDZIELA, GODZ. 10.00 (próba)

MSZA ŚW. O GODZ. 11.00

Grupa dziecięca, której zadaniem jest animacja śpiewu podczas Mszy św. z udziałem dzieci w każdą niedzielę o godz. 11.00. w górnym kościele.

Zajęcia prowadzą s. Iwona Szymanik i s. Agata Trzaska

 

 

ZESPÓŁ LITURGICZNO-MUZYCZNY


„N 11"


- Przygotowuje oprawę liturgiczną Mszy św.  z udziałem młodzieży o godz. 11.00 w dolnym kościele

Piątek, godz. 17.30 - 19.00 - przygotowanie liturgiczne i próba śpiewu

Niedziela, godz. 10.00 - próba śpiewu

11.00 - Msza św.

12.00 - Herbata

Zajęcia prowadzi s. Beata Szlaga

 

KLUBY LAURY I DOMINIKA


WTOREK, GODZ. 18.00-20.00

- dla przyszłych animatorów i liderów grup oratoryjnych (salezjańskich)

- dla uczestników prowadzonych przez siostry obozów

- dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać swojego ducha i przezywać doświadczenie Boga w radości i przyjaźni

Zajęcia prowadzi s. Beata Szlaga

           

WAKACYJNE ORATORIUM


PIĄTEK, GODZ. 16.00-18.00

Gry i zabawy dla uczestników obozów letnich i zimowych oraz dla wszystkich sympatyków Oratorium. To czas, w którym „w ciągu dwóch godzin możesz przypomnieć sobie radość dwumiesięcznych wakacji"

Zajęcia prowadzą Siostry Salezjanki.


WARSZTATY TEMATYCZNE

 

WARSZTATY DZIENNIKARSKO-RYSUNKOWE


PONIEDZIAŁEK, GODZ. 17.00-18.30

Ø     Przedstawienie warsztatu pracy dziennikarza i rysownika komiksowego

Ø     Praktyczne próby pisania, rysowania i robienia profesjonalnych zdjęć

Ø     Publikowanie w gazetce parafialnej „Nasz Krąg"

Zajęcia prowadzi Maciej Podulka, redaktor dwutygodnika „Kurier Wolski".

 

„ABC 4 FUN" - JĘZYK  ANGIELSKI


WTOREK, GODZ. 17.00 - 18.00

Nauka języka angielskiego dla „potrzebujących pomocy" to połączenie zabawy i nauki, dzięki któremu dzieci nauczą się podstawowych słów i zwrotów. Czekają ich wesołe gry i zabawy językowe,  piosenki i wierszyki. Czeka ich mądra i kształcąca rozrywka.

Zajęcia prowadzi Justyna Kołosowska, mgr europeistyki.

 

PIŁKA SIATKOWA DLA DZIEWCZĄT


ŚRODA, GODZ. 17.15-18.45

Szkoła podstawowa nr 133 (ul. Fontany 3)

Zajęcia odbywają się pod patronatem SALOS-u czyli Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Ideą Organizacji jest wychowanie przez sport.

Zajęcia prowadzi mgr Alina Gizińska, nauczyciel wychowania fizycznego.

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE


WTOREK, 17.00-18.00

- poznawanie prostych technik plastycznych: plastyczne tiki

- rozwijanie wyobraźni plastycznej:

- kształtowanie wrażliwości estetycznej

- „praca z kredką, farbą, gliną, serwetką..."

Zajęcia prowadzi Gabriela Gołowacz

 

 

Kontakt: s. Iwona, Tel. 694-451-132