Sakramenty

Chrzest:

1 i 3 niedziela miesiąca /oraz w pierwszy i drugi dzień świąt/, podczas Mszy św. o godz. 14°° (w lipcu i sierpniu o godz. 1230)

Cały komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii najpóźniej do czwartku przed niedzielą chrztu.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚW.:

- akt urodzenia dziecka /odpis/;
- świadectwo ślubu kościelnego
rodziców;
- zaświadczenie z parafii chrzestnych,
stwierdzające, że mogą być
rodzicami chrzestnymi;
- jeżeli dziecko nie jest z naszej parafii
potrzebna jest jeszcze zgoda z parafii
do której dziecko należy.

Konferencja dla Rodziców i Chrzestnych we CZWARTEK przed Chrztem po Mszy św. o godzinie 19.00 w górnym kościele. /Wchodzimy drzwiami, które znajdują się od ul. Daniłowskiego/

 

 

Sakrament pokuty:

w niedzielę 15 min. przed i w czasie każdej Mszy świętej,

w dni powszednie podczas Mszy świętych

w sobotę dodatkowo od godz. 17°°

w pierwsze piątki od godz. 630 i od godz. 1630

 

 

Sakrament chorych:

- w niebezpieczeństwie śmierci - o każdej porze

- podczas parafialnego dnia chorych i sędziwych - dwa razy w roku, na wiosnę i na jesieni

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW

Przygotowanie do I Komunii św.:

kl. II lub III - jedna niedziela w miesiącu o godz. 1500 (Msza św.) nazajutrz w poniedziałek katecheza o godz. 20.00 w dolnym kościele

 

 

Przygotowanie do bierzmowania:

 

-klasy III gimnazjum - odpowiedzialny ks. Dariusz Grzywa ; przygotowanie do bierzmowania odbywa się w 1 i 3 niedzielę miesiąca. Rozpoczyna się Mszą Świętą o godz. 11.00 w dolnym kościele. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 05.10.2014r. na Mszy św. o godz. 11.00 w dolnym kościele

-klasy I szkół ponadgimnazjalnych - odpowiedzialny ks. Karol Masicz; przygotowanie do bierzmowania odbywa się w 2 i 4 niedzielę miesiąca. Rozpoczyna się Mszą św. o godz. 11.00 w dolnym kościele

Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się 12.10.2014r. na Mszy św. o godz. 11.00 w dolnym kościele

-dorośli - odpowiedzialny ks. Łukasz Wawro; we wtorki o godz. 20.00, począwszy od 16 września 2014r. w kancelarii parafialnej

 

 

Kurs przedmałżeński dla narzeczonych


Odbywa się cyklicznie 2 razy w roku; więcej informacji w zakładce KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI!!!