Duszpasterze

 

 

Proboszcz:

 

Ks. prałat dr Krzysztof Kosk, zam. ul. Daniłowskiego 60, tel. 22 834 07 12

 

Wikariusze:

 

Ks. Dariusz Grzywa

 

Ks. Karol Masicz

 

Ks. Łukasz Wawro

 

Rezydenci:

 

Ks. kanonik Władysław Duda, dyrektor Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej, tel. 22 669 05 97

 

Ks. prałat Kazimierz Kalinowski

 

Ks. Stanisław Pamuła

 

Adres korespondencyjny: 01-833 Warszawa, ul. Daniłowskiego 64, tel. 22 834 29 14