Wspólnoty

Kółko Żywego Różańca

druga sobota miesiąca Msza Św. o godz. 08.00
druga niedziela miesiąca godz. 15.30 sala św. Rodziny; tel. 022 834 82 09Neokatechumenat

tel. 022 835 98 56 (p. Paweł Mackiewicz)Odnowa w Duchu Świętym

Za Grupę Modlitewną Odnowy w Duchu Świętym „Pojednanie" przed Księdzem Proboszczem odpowiada Stanisław Fischer
(tel. kom. 661 27 28 09).
Zapraszamy do sali „Słowa Bożego" na:
† Mszę Świętą w 2-rugi piątek miesiąca o godz. 19.00.
† Adorację Najświętszego Sakramentu w 4-warty piątek miesiąca o godz. 19.00.
† W pozostałe piątki są spotkania modlitewne o godz. 19.00.
(W lipcu i sierpniu w każdy piątek miesiąca w sali „Słowa Bożego" odbywają się tylko spotkania modlitewne, zaczynające się po Mszy Świętej parafialnej, która jest odprawiana o godz. 19.00.)

Za Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie w trzecie niedziele miesiąca oraz za modlitwę wstawienniczą we wtorki przed Księdzem Proboszczem odpowiada Janusz Rożej
(tel. domowy 22 639 89 80, tel. kom. 516 274 394).
Zapraszamy na:
† Modlitwę wstawienniczą we wtorki o godz. 19.30 do sali „Słowa Bożego".
† Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie w 3-cie niedziele miesiąca o godz. 15.00 do dolnego kościoła.
(W lipcu i sierpniu nie ma wtorkowej modlitwy wstawienniczej
oraz Mszy Świętej z modlitwą o uzdrowienie w 3-cie niedziele m-ca).

Zapraszamy!!!

 Rada Parafialna

- liczy 12 członków, spotyka się kilka razy w roku na zaproszenie ks. proboszcza dla omówienia problemów związanych z funkcjonowaniem parafii. Opiekunem jest ks. proboszcz.