Inne inicjatywy

 

Parafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja
Pierwsza niedziela miesiąca po sumie, sala Słowa Bożego
Msza Św. w pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18:00

Stowarzyszenie M.B. Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci
poniedziałek po Mszy św. o godz. 8:00, kościół

Chór parafialny "SPES IN DEO"

Próby: środa i czwartek od godz. 19:30 w sali św. Maksymiliana (p. Joanna Kuczewska - dyrygent) tel. 502508913 

www.spesindeo.pl

 


Schola gregoriańska

Głównym celem działania Scholi jest przywrócenie do użytku liturgicznego i świadomości wiernych śpiewu gregoriańskiego, który Kościół uznaje „za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w liturgii powinien zajmować on pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu." (Konstytucja o Liturgii Świętej, art. 116). Schola ma także wykonywać repertuar pokrewny, np. śpiewy chorałowe do tekstów polskich.

Schola w wybrane niedziele śpiewa na sumie pełny cykl mszalny (Msza De Angelis i in.), aspersję i wybrane propria (czyli śpiewy własne) danej niedzieli - najczęściej introit, werset alleluja i communio. Śpiewamy także Mszę w pierwsze piątki miesiąca o godz. 19:00. Występujemy gościnnie w innych kościołach z pełną Mszą łacińską.

W swojej pracy Schola korzysta z najnowszych dostępnych wydań krytycznych zawierających zapisy neumatyczne, a w interpretacji śpiewu gregoriańskiego kieruje się zaleceniami specjalistów wykształconych w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie.

Zapraszamy osoby chętne (kobiety i mężczyzn) do śpiewania w scholi.

Próby: czwartek 20:00-21:30 w sali św. Jana

Tel. 780 52 02 82 (p. Michał Sawicki)

 

Zespół muzyczny. Schola.
wtorek, godz. 20:00 w sali Św. Juana Diego,
niedziela, godz. 16:00 w sali akademickiej

Schola dziecięca
tel. 022 834 82 09 (s. Beata)

Bielanki
tel. 022 834 82 09 (s. Danuta)

Świetlica parafialna - Oratorium

tel. 022 834 82 09 (s. Iwona)

SALOS (Salezjanska Organizacja Sportowa)

tel. 022 834 82 09 (s. Iwona)

Gromada Zuchowa ZHR-1001 WGZ "Kraina Tęczy"
środa, godz. 17:00, tel. 022 864 93 88 (Justyna Bagieńska, Alicja Wesołowska)

Drużyna Żeńska ZHR-WZDH "Rzeka"
tel. 022 864 93 88, 0 606 649 888 (Marta Bagieńska)
http://rzeka.zhr.pl/, e-mail: [email protected]

Drużyna męska ZHR-4 WDH "Wyspa"
tel. 022 789 52 92, 0 602 395 889 (Marcin Gołąb)
http://wyspa.zhr.pl/

Grupa Taize
od drugiej połowy października do końca grudnia
piątek, godz. 19:30, sala akademicka

http://www.taize.fr/pl_rubrique482.html

Zespół Pomocy Bliźniemu
rozdawnictwo żywności: poniedziałki i czwartki w godz. 18:00-19:00w sali Słowa Bożego,
rozdawnictwo odzieży -w czwartek w kawiarence niedzielnej od godz. 17:30
tel. 022 834 97 10 (p. Wanda Brzozowska)
dyżur w kancelarii -czwartek w godz. 17:00-18:00

Fundacja Pomocy Bliźniemu "CREDO"
tel. 0 604 274 100 p. Emilia Sitarczuk; e-mail: ; www.okruchydobra.pl

Klub Anonimowych Alkoholików
środa i piątek godz. 17:00, sala akademicka

Księgarnia św. Zygmunta
niedziela w godz. 8:00-15:00 oraz 17:00-20:00
poniedzialek-piątek w godz. 12:00-20:00
www.okruchydobra.pl; tel. 022 834 29 50

Biblioteka i czytelnia parafialna

niedziela 10:00-12:30
środa 17:00-19:00

Wieczory muzyczne
druga niedziela miesiąca, godz. 20:00
tel. 022 666 31 53, 0 502 453 688 (p. Emilia Dziubińska)

Gazeta parafialna "Nasz Krąg"
tel. 022 835 98 56 (p. Paweł Mackiewicz)

Kawiarnia niedzielna
czynna: niedziela w godz. 8:45-14:00

 

Poradnie

Poradnia rodzinna
zapisy: 10.00 – 12.00
tel. 22 53 17 244 (p. Beata Chojnacka)

Parafia współpracuje z:

Bielańskim Stowarzyszeniem Rodzin Wielodzietnych

tel. 022 834 24 50
Poniedziałek - piątek w godz. 13:00-17:00,
Msza Św. w intencji rodzin wielodzietnych w ostatni piątek miesiąca.
www.pro-wielodzietni.pl, e-mail: [email protected]

HOSPICJUM.
Archidiecezjalny Zespół Opieki Paliatywnej
Biuro: poniedziałek - piątek w godz. 8:00-19:00,
tel. 022 663 99 40, 022 663 55 93

Przedszkole Salezjańskie

tel. 022 834 82 09 (s. Teresa - dyrektorka)